What would you like to search for?

Our News

Vieme, že soľ je nad zlato. A učíme sa, že voda je nad diamanty.

„Voda nie je ako olej, nemá udržateľnú alternatívu,“ hovorí Stuart Orr, ktorý vedie globálny WWF program ochrany vôd a teraz navštívil Slovensko.

Voda nie je ako olej, nemá udržateľnú alternatívu,“ hovorí Stuart Orr, ktorý vedie globálny WWF program ochrany vôd. Teraz navštívil Slovensko a pozrel si vzácne mokraďové biotopy a obnovené riečne ramená pri Morave a Dunaji. Pohľad z hradu Devín na sútok Moravy a Dunaja ho nadchol.


Stuart Orr s riaditeľkou WWF Slovensko Miroslavou Plassmann a expertmi  na ochranu vôd zo slovenského WWF tímu Martina Paulíková a Miroslav Očadlík (zľava).  

Stuart Orr pôsobí vo švajčiarskej centrále WWF International, no členovia jeho globálneho tímu sídlia v rôznych častiach sveta a zastrešujú kľúčové iniciatívy WWF v oblasti vôd, predovšetkým témy revitalizácií riek a delt, odstraňovania bariér, sucha a nedostatku vodných zdrojov či záchrany ohrozených druhov medzi nimi osobitne riečnych delfínov či v európskom priestore jeseterov.

Voda sa tento rok dostala na titulky médií v rozsahu, ktorý si sám doteraz nepamätám, čítali sme o tom, ako vysychajú svetové veľtoky, problém majú elektrárne, nielen vodné, ale aj tie, ktoré vodu potrebujú na chladenie, nedostatok vody trápil podniky, napríklad aj automobilku Tesla v Nemecku. Videli sme extrémne povodne v Pakistane,“ hovorí Stuart Orr a dodáva, že sa zintenzívnila diskusiu o tom, ako pristupovať k vodným zdrojom, ako chrániť rieky, ale aj bohatú sladkovodnú biodiverzitu. Sladkovodné rieky či jazerá predstavujú len percento vôd na Zemi, no práve v nich žije 51 percent všetkých druhov rýb. Sladkovodná biodiverzita sa však stráca dvojnásobne rýchlejšie ako biodiverzita oceánov či lesov. (Správa WWF: World’s Forgotten Fishes/Stratené ryby sveta).Oblasti, na ktoré sa sústredí WWF International v ochrane vôd - ide najmä o revitalizácie riek, odstraňovanie bariér, udržateľnosť vodných zdrojov, ochranu ohrozených druhov a migračných ciest vtákov, ktoré sú viazané na vodné plochy. 

Téma nedostatku vody sa stáva dôležitou aj v krajinách, ktoré doteraz netrápila. „Aj krajiny ako Slovensko, ktoré má bohaté zásoby vody, má hory a lesy a pramene riek, tento rok pocítili nedostatok vodných zdrojov a videli dôsledky sucha spôsobeného klimatickou zmenou. A táto skúsenosť prináša otázku: ak sa klimatická zmena a jej prejavy budú zhoršovať, čo to pre nás znamená?,“ hovorí Stuart Orr a dodáva, že do naštartovanej diskusie treba prinášať riešenia. Spoločnosti, ľudia aj firmy ich hľadajú a chcú byť ich súčasťou. „Kombinácia hrozby nedostatku vody a vody ako esenciálnej suroviny nie je vskutku dobrá kombinácia. Je však riešiteľná, no musíme na budúce výzvy pozerať nie ako na hrozby, ale s nádejou".

Riešením nie je „viac betónu“ v riekach, naopak, pre zadržiavanie vody v krajine a obnovu biodiverzity sú kľúčové projekty zamerané na odstraňovanie bariér na riekach, revitalizácie riek, mokradí a delt, zintenzívnenie iniciatív zameraných na ochranu ohrozených druhov a ochranu cenných území. A udržateľný manažment vodných zdrojov.

V slovenskom kontexte všetci poznáme rozprávku „soľ nad zlato“. Stuart Orr hovorí, že rovnako platí, že voda má väčšiu hodnotu ako diamanty. „Čistá a bezpečná voda, na ktorej zásoby sa môžeme spoľahnúť a zdravé sladkovodné ekosystémy – to je cennejšie ako diamanty,“ píše na túto tému aj v spoločnom článku s Brianom Richterom, prezidentom Sustainable Waters - globálnej organizácie zameranej na výzvy spojené s nedostatkom vody.

Menujú tri kroky, ktoré môžu pomôcť zmeniť smer investícií vo vodohospodárskom sektore smerom k obnove ekosystémov a budovaniu odolných komunít. Prvým je zmena regulačných politík. Tieto politiky sa sústredia na predchádzaniu možných škôd, najmä znečisteniu vodných zdrojov, no mali by vyžadovať zlepšenie ekologického stavu vôd, návrat vody do krajiny a hodnotiť, nakoľko je biznis prínosom pre komunitu a  ekonomiku. Druhým dôležitým faktorom je  transparentne zverejňovať riziká spojené s využívaním vody, pričom by  investičné plány mali zahŕňať riešenia, ktoré tieto riziká zmiernia. A nakoniec  banky a súkromné spoločnosti by mali investovať do udržateľných vodohospodárskych projektov.


Ľudia potrebujú byť súčasťou pozitívnych príbehov. Práve obnova riek a odstraňovanie bariér na riekach ich ponúka, hovorí Stuart Orr.

Stuart Orr je optimistom a o optimizmus sa podelil aj v diskusii s tímom WWF Slovensko. „Veľa ľudí sa prebúdza v rovnakom čase. Sledujeme posun v myslení aj v prístupe.“ Firmy naprieč sektormi – od potravinárskych cez textilné až po energetické spoločnosti, si uvedomujú, koľko peňazí strácajú kvôli nedostatku vody a hľadajú udržateľné riešenia. Potrebujeme však vizionárskych politikov. A ľuďom, ktorí rovnako chcú zmenu musíme ponúknuť pozitívne príbehy. „Mladí ľudia majú obavy z klimatickej zmeny, majú ju v hlavách podobne, ako moja generácia nosila v sebe obavy s jadrovej vojny s Ruskom. Všetci sa snažíme robiť čo sa dá, obmedzujeme lietanie či dopravu autami a všetky tieto kroky majú zmysel, no spájajú sa so sebaobviňovaním a trestaním.  Zapojme mladých do našich aktivít a nechajme ich zamočiť si nohy v skutočnej rieke."

Andrea Settey Hajdúchová, WWF Slovensko
 
Stuart Orr a tím WWF Slovensko.
Stuart Orr a tím WWF Slovensko.